Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamualaikum ,mal. Ya batun azumin yaumul arafat da yazamu ranar asabar,wanda sheikh Albani yayi bayane akan annabi ya hana azumi ranar asabar.

Shaykh Muhammad Sheeth AbdulQadir

Hausa 4 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY