Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamualaikum malam idan mutum yana bin liman Sallah kamar sallar da aceyi abbayyane a daidan wani lokaci zaikaranta fatiha.

Shaykh Kabir Abubakar Aminu Asgar

Hausa 5 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY