Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Mi o kin koju si saare ni igba ti mo ban se solaat sugbon saare wa ni eyin mi, awa na ni ani ile (land) ti saare wa ni ori e, kini Idajo solaat mi.

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 5 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY