Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Ko ya halatta mace tabi sallan janaza kuma taje makabarta, don ban taba ganin mata na bin sallan b koda a cikin gida ne za'a yi.

Shaykh Mansur Isa Yelwa

Hausa 4 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY