Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamualaikum waramatullah. Kinni idajọ to wa fun didabẹ fun ọmọ obinrin? Se ọranyan ni i tabi ki i se ọranyan?

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY