Your feedback is important to us, send us your feedback today!

(1) Ki ni onje Solatu Qosr? Kini awon ohun ti yo mu ki eeyan se Solatu Yi? (2). Ki ni onje Solatu Jamuhun?, Ki si ni awon ohun ti yo mu ni pa Solatu po ni sise won?

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 4 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY