Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalaamu'alaikum, Oore sise ati ewu ti olé jeyo ni be, ojuwo ni islaam fi woo?

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY