Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamu'alaikum. Se o to k'eeyan maa ta omi-ogi (omiidun) fun awon to ma n fi i kun oguro tabi eemu?

Ustadh Yunus AbdulSalam

Yoruba 3 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY