Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamu alaikum warahmatullah. Shin akwai wani lokaci ne wanda aka kebe wa mutum ya sadu da iyalinsa. Ina nufin kebattatcin lokaci da ya kamata mutum ya sadu da iyalinsa.

Shaykh Mansur Isa Yelwa

Hausa 2 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY