Your feedback is important to us, send us your feedback today!

Assalamu-alaikum. Mutum daya bi tarawi har aka gama shafa'i da wutiri dashi zai iya sake wani nafila da dare

Shaykh Mansur Isa Yelwa

Hausa 2 years ago
00:00 / 00:00
AUTOPLAY